06.10.2021

Osale sügiskoolis "Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0”

Peace Child Eesti ja SSCWl koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja MTÜ “Eriline Maailm” kutsub 15–35aastaseid noori ja spetsialiste (lastekaitse ja sotsiaaltöötajad, tugispetsialistid, õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad jne) osalema sügiskoolis "Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0”, mis leiab aset 8.–9. oktoobril algusega kell 11.00 Tallink Spa & Conference Hotellis (Sadama 11a).

Sügiskooli peamisteks eesmärkideks on käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähekindlustatud noorte kaasamist, luua võrgustik, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läbi grupitööde, diskussioonide ja töötubade. 

Sügiskooli põhiteemad: 
•           Elu pärast COVID 19 – kust alustada ja millega tuleb arvestada? (Märka ja hooli).
•           Vaimse tervise ja heaolu toetamine läbi psühhosotsiaalse toe.
•           Kuidas motiveerida ja kaasata erivajadustega noori oma meeskonda / noorsootöösse.
•           Erivajadustega noorte kaasamine Tallinna noorsootöösse: paremat praktikate näitel.
•           Haavatavatesse rühmadesse kuuluva noorte muresid: olemasolevad lahendused (teenused ja tugi noortele sotsiaal-, hariduse-, noorsootöö- ja kultuuri valdkondades).
•           Säästev areng – kuidas alustada eluviisiga?
•           Erivajadustega noorte ja NEET noorte huvikaitse edendamine. 
•           Noorte aktiivne osalus huvihariduses, ühiskonna algatustes (vabatahtliku tegevuse näitel) ning linnas toimuvates üritustes.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine! Registreerimine on avatud kuni 07.10.

Sügiskool toimub kahes keeles.

Lisainfo:
info@peacechild-estonia.org, daina@peacechild-estonia.org, 5326 7778/ 5560 2993

 

Uudise rubriigid: