07.11.2017

Osale uuringus ning võida auhindu!

Kas Sa soovid, et Sinu kodukohas oleks palju huvitavaid tegutsemisvõimalusi noortele? Soovid aktiivselt osaleda tegevustes, mis Sulle meeldivad? Saad sellele kaasa aidata!

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut viib läbi uuringu „Noored noorsootööst“.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel teostatava uuringu eesmärgiks on koostada ülevaade kuni 26-aastaste noorte rahulolust noortele suunatud tegevustes osalemise võimalustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja sellealaste tegevuste rahastamist.

Uuringu küsimustiku lingid eri vanuserühmade noorte ning lapsevanemate jaoks eesti ja vene keeles on leitavad allpool.

Uuringutulemuste esmased kokkuvõtted avaldatakse Tartu Ülikooli veebilehel 2018. aasta algul. 

Uuringu küsimustiku lingid:

Noored kuni 6. klassi või 12 aasta vanuseni EST

Noored alates 7. klassist või 13 aasta vanusest kuni 26 (kaasa arvatud) aasta vanuseni EST

Lapsevanemad EST

NB! Lapsevanemate küsimustik on eelkõige mõeldud 2.–9. klassis käivate laste vanematele, kuid loomulikult võivad vastata ka teistes vanustes laste vanemad.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võtke palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 737 5931) Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.