25.01.2018

Virmalise Lasteaia projekt sai INNOVELT rahastuse

Tallinna Virmalise Lasteaed uurib koostöös Tuleviku Lasteaiaga MÕK-i ehk muutunud õpikäsitust.

Projekti üldeesmärgiks on kahe lasteaia koostööna organisatsioonide õpikultuuri arendamine.  Püüdleme aina rohkem ja rohkem selle poole, et meie õppetöö planeerimine, läbiviimine ja analüüsimine toetuks lapsest lähtuva kasvatuse ja projektõppe põhimõtetele.

Projekti raames läbivad mõlema lasteaia õpetajad ja õpetaja abid erinevaid koolitusi ning tutvuvad teiste lasteaedade parimate praktikatega. Meie projekt kestab 2018. aasta jaanuarist kuni detsembrini. Projekti rahastab SA Innove meetme "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" raames.

Kogu meie lasteaia personali, lapsi ja lapsevanemaid ootab ees põnev aasta MÕK-i seltsis :)

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg