14.10.2016

Õuesõpe

13.10.16 Sidrunike rühmas toimus õuesõpe Kadrioru pargis.