14.11.2016

Õuesõppe koolitus Tallinna Kihnu Lasteaias

Tallinna Kihnu Lasteaias toimus kolmapäeval, 12. oktoobril rühma meeskondadele õuesõppe koolitus. Õuesõppe koolitusel said rühma meeskonnad läbi mängida, kogeda ja meekonna tööst osavõtta läbi erinevate õuesõppe mängude.

Õuesõppe tegevusi lasteaia õuealal viis läbi Saarelaidude rühmaõpetaja Kristine, kes tutvustas Koolitus- ja nõustamiskeskus HARED korraldatud täiendkoolitustelt saadud ideid, mängulisi õppetegevusi ja loodusvaatlusi, kuidas põimida ja läbi viia õppe- ja kasvatustegevusi õuesõppena.

Õuesõpe viidi läbi kolmes loosi teel moodustatud meeskonnas Tallinna Kihnu Lasteaia õuealal ja aiapaviljonis. Esmalt tuli meeskondadel kompimise teel arvata milline looduslik materjal on peidetud kotti. Seejärel tuli see materjal leida õuealalt ja laduda kogutud loodusliku materjaliga kotis peidus olnud materjali nimetus, näiteks käbidest sõna KÄBI, okstest sõna OKS jt. Teise tegevusena viidi õuealal läbi orienteerumine, mille käigus tuli leida piltidel kujutatud puud, iga puu juurest koguda üks täht, mis vastas konkreetsele puule ning seejärel tuli moodustada päevasõna - ÕUESÕPE. Kolmanda tegevusena viidi läbi puu liigi tuvastamiseks äraarvamismäng. Igast meeskonnast valiti üks liige, kelle seljale paigutati ühe puu pilt ning kes pidi erinevate küsimuste ja meeskonnakaaslaste suunamine abil arvama puu liigi.

Õuesõppemänguna viidi õuealal läbi liikumismäng “Majakas” ning kunstilis-käeline tegevus lõpetas õuesõppe koolituse, iga osaleja sai maalriteibi ja looduslikku materjali kasutades meisterdada endale ehteid, näiteks pihlakamarjadest, käbidest ja puulehtedest käevõru.

Aitäh õpetajatele aktiivse osavõtu eest koolitusel!

Saarelaidude rühma õpetaja Kristine Tisler