02.11.2020

Õuesõppepäev „Olen terve ja hoian teisi“

28. oktoobril toimus Kullerkupu lasteaias õuesõppepäev, mis oli seotud meie aastateemaga „Olen terve ja hoian teisi“. Lähtusime Rohelise Kooli kahest põhiteemast: elurikkus ja loodus ning tervis ja heaolu.

Rühmad kogunesid traditsiooniliselt õunaaeda, kus alustasime vahvate emotsiooni mängudega ja tuletasime meelde, kui oluline on tervislik eluviis, kuidas saame seda järgida ja kuidas olla hea sõber. Ka päike naeratas meile pilvede vahelt. Pärast seda tuli rühmadel kõigil läbida neli pesa, kus igas pesas olid rühmaõpetajad ettevalmistanud erinevatel teemadel põnevaid mänge, ülesandeid ja harjutusi.

Tujudepesas kuulasid lapsed lugu Katist, kelle tujud sünnipäeval muutusid ja vahetusid ringiratast nagu karussellil. Rõõm vahetus kurbuse, hirmu ja vihaga, tõsine ning mõtisklev tuju lõpuks jälle rõõmuga. Lapsed said nimetada värvuseid, kirjeldada ja joonistada enda poolt valitud tuju näo tahvlile ning loendada neid. Joonistati nii kurba, tõsist kui ka vihast või hirmu nägu, kõige rohkem joonistati rõõmsaid nägusid.

Liikumispesas läksid lapsed matkarajale. Selleks kasutati peamiselt ära õueala vahendeid. Kui koos matkale minnakse, tuleb ka sõbraga arvestada ja vajadusel abistada. Õpetaja selgitas, et matkarajal on tuul teinud pahandust - puu on tee peal ees, oksad on risti rästi, sillakesest üle minemiseks on vaja kaaslase abi jne.

Vormi algusToidupesas oli vanematele lastele mõistatused köögiviljade kohta. Kõige vanemad tutvusid ka toidupüramiidiga ning said teada, mida tuleb igapäevaselt rohkem süüa ja mida mitte. Teadmiste kinnistamiseks oli võistlusmäng: tahvlil toidupüramiid ning õpetaja veeretas täringut, vastavalt sellele valis laps toiduaine, mille paigutas püramiidile. Väiksemad sorteerisid toiduaineid värvidele vastavalt.

Liigirikkus- ja looduspesas vanemad lapsed mängisid pallimängu õhk-maa-vesi, mille käigus tuli lastel nimetada vastavalt etteöeldud sõnale (õhk/maa/vesi) sinna kuuluvaid loomi. Nt õhk – suitsupääsuke, vesi–kala, maa – rebane jne. Kuna lapsed tulid ülesandega kiirelt toime, sai õpetaja lugeda lastele ette ka erinevate loomade kohta mõistatusi.

Noorematega viidi läbi samuti rühmitamisel põhinev mäng, kus õpetaja kirjeldas lastele looma ning laps pidi ära tundma kellega tegu ja valima, kas tegu on kodu- või metsloomaga. Aia ühte otsa oli pandud kodu/talu pilt ning teise otsa metsa pilt ja vastavalt loomadele pidid lapsed liikuma õige kodu juurde. Samuti mängiti ka vesi/maa mängu, mis sisaldas tähelepanu ning kuulamisoskust. Samuti  mõistatati mõistatusi.

Kui kõigil olid pesades tegevused tehtud, koguneti taas õunaaeda ja tantsiti ühiselt Hea tuju tantsu. Oli vahva ja õpetlik päev!

liikumisõpetaja Sirli Mändma

Uudise rubriigid: