28.09.2020

Õuesõppeüritus “Headus võidab alati”

22. ja 23. septembril toimus Tallinna Vormsi lasteaia õuealal õuesõpet ja tehnoloogia kasutamist ühendav õuesõppeüritus vanematele aiarühmadele. 22.09 osalesid Naerusuud ja Kiisupere 6-7 aastased lapsed ning 23.09 Rüblikud ja Kratid. Lapsed kutsuti “võlumetsa”, kus nad said lahendada nuti-ja robootilisi vahendeid kasutades erinevaid mängulisi ülesandeid.

Esmalt sattusid lapsed kurjade nõidade koopasse. Ühele nõiale meeldis väga valetada ning teisele jällegi kade olla. Peale nõidade omavahelist dialoogi arutleti koos lastega, kas valetamine ning kadedus on head omadused. Lapsed olid kõik üksmeelselt nõus, et valetamine ning kadedus ei ole head omadused ning nii ei ole ilus teha. Seejärel kutsusid nõiad lapsi laudade äärde, kus ootasid kompimiskotid, numbrikaardid ning salvestavad pesulõksud. Laste ülesanne oli kompimise teel kindlaks teha, mitu käbi või kivi on kotis, leida vastav numbrikaart ning pesulõks, kuhu oli salvestatud numbrid. Lapsed olid väga aktiivsed tegutsejad, oskasid oodata enda järjekorda ning koos leiti igale kotile õige kaart ning pesulõks. Seejärel korrati veel üle, miks ei ole valetada ning kade olla ilus ning nõiad saatsid lapsed taas teele.

Edasi liikudes leidsid lapsed ühe väga õnnetu ja nutva jänese. Koos lastele vastu tulnud rebasega püüti jänest lohutada ning uurida, miks ta nii kurb on. Selgus, et kurjad nõiad on metsa-aluse prügi täis loopinud ning jänese elupaik on nüüd reostunud. Lapsed olid kohe valmis jänesele appi tulema ja metsa-aluse prügist ara puhastama. Prügi koristamisel aitasid lapsi maastikurobotid. Jänese ja rebase juhendamisel programmeeris iga laps tahvelarvuti abil Rugged Robot nutirakendust kasutades maastikuroboti liikuma valitud prügi juurde ning viskas prügi prügikotti. Kui prügi oli kokku korjatud, tänasid jänes ja rebane lapsi ning juhatasid nad järgmisesse punkti.

Järgmises ehk viimases punktis ootasid lapsi oma koopas head nõiad. Head nõiad vestlesid lastega sellest, mida tähendab headus, missugused on head omadused ning kuidas olla ja jääda heaks. Laudadele olid valmis pandud lõhnapurgikesed, salvestavad nupud, kuhu oli salvestatud  purkites peituvate lõhnavate taimede/ainete nimetusted ja käsimikroskoobid. Üheskoos uuriti, missugused headuse rohud peituvad salapärastes purgikestes. Lapsed said proovida lõhna järgi ära arvata, mis on purgikestes peidus ning purgi sees peituvat ka mikroskoobi abil lähemalt vaadelda.

Lapsed osalesid  suure innu ja rõõmuga ning muljeid jätkus kauemaks. Lastel kinnistusid teadmised ümbritsevast keskkonnast ja selle hoidmisest ning vahetu kogemise kaudu ka kaks lasteaia põhiväärtust: hoolivus ja innovaatilisus. Üritus leidis aset lasteaia nutimeeskonna ja keskkonna töörühma koostöös ning on kantud ka Euroopa KoodiNädala (Europe CodeWeek) ürituste kaardile.

 

õpetajad Kristel, Elo, Helen, Miina, Kaisa, Marge

 

Uudise rubriigid: