29.11.2016

PEREPÄEV Kanutiaia Noortemajas

Tallinna Haridusamet ja Tallinna lasteaedade pedagoogid korraldasid Kanutiaia Noortemajas PEREPÄEVA heategevusprogrammi "Märka ja aita" raames.

PEREPÄEV toimus 27. novembril 2016 ning sihtgrupiks Tallinna lasteaedade vähekindlustatud perede lapsed,kelle suhtes saab üles näidata märkamist ja hoolivust, kinkides neile ühe ilusa päeva.
Perepäeval toimus lastele etendused ja päkapikud jagavad lastele kingitusi.