09.10.2019

PG Õpilasesinduse üldkoosolek

9. oktoobril, kolmapäeval, kell 15.00 toimub klass nr 116 PG õpilasesinduse üldkoosolek, mille käigus saavad kokku 6.-12. klasside klassivanemad, ÕE juhatus ja asjahuvilised õpilased.

Klassivanemate registreerimine ÕE üldkoosolekule

9. oktoobril, kolmapäeval, kell 15.00 toimub klass nr 116  PG õpilasesinduse üldkoosolek, mille käigus saavad kokku 6.-12. klasside klassivanemad, ÕE juhatus ja asjahuvilised õpilased.

PS: Oluline on klassivanema osalemine koosolekul. Kui klassivanemal ei ole võimalik osaleda, siis määrata klassist esindaja. Klassivanemal on oluline roll ÕE juhatuse valimisel.
Ürituse eesmärkideks on...

  1. Õpilasesinduse töö tutvustamine ja ÕE uue juhatuse valimine
  2. Tõhustada õpilastevahelist koostööd ja infovahetust.

Millest räägitakse?

  • ÕE töökorraldus
  • Klassivanemate ülesanded
  • ÕE juhatuse valimine
  • Kooliga seotud üritused