30.05.2018

PIRITA LASTEAED ERASMUS+ PROJEKTI RAAMES LÕPUKOHTUMISEL BELGIAS

Sügisel 2016 alustasime Erasmus+ rahvusvahelist koostööprojekti "From The Forest To The Sea!" koos Portugali, Rumeenia ja Belgia lasteaedadega. Pirita lasteaia õpetajad ja juhtkond osalesid 22.05.2018 – 25.05.2018 viimasel ERASMUS + ”Metsast mereni” (2016- 2018) projekti kohtumisel. Võõrustajaks oli Belgia, Landen Go! HofPepjini lasteaed/kool.

Kohtumisel osalesid meeskonnad Portugalist, Rumeeniast, Eestist ning Belgiast. Eesmärk oli jagada häid tavasid ja rakendada innovaatilisi, avastusõppe ning õuesõppe meetodeid läbi traditsiooniliste partnerriikide muinasjuttude ja lugude. Viimasel kohtumisel käsitleti Belgia koostöö teemalist „Sipelgal on mure” ja ka keskkonna teemalist jutukest „Lope”.

Esitatud tegevustes rõhutati aktiivõpetamise-õppimise meetodite tähtsust, aga ka tänapäevaste interaktiivsete õppevahendite kasutamise oskust. Ehk mis stimuleeriks lapsi aktiivselt õppeprotsessis osalema, seda nii klassiruumis kui ka vabas õhus. Õpetajad said jagada kogemusi avastus- ning õuesõppe meetoditest, leida parendust professionaalsetes oskustes ning loomulikult ka keeleoskuse arengule andsid kohtumised positiivset mõju.

Kohtumise käigus külastasime Pepijntje ja Hof Pepijn lasteaed/kooli, kus osalesime aktiivsetes tegevustes ning saime osa lõbusast ja arendavast teatrietendusest. Toimus ka presentatsioon, kus saime osa Belgia haridussüsteemist ning erinevad riigid jagasid kogemusi ja pildimaterjali eelnevalt läbiviidud tegevustest.

Saime tutvuda lähemalt Landen linnaga ning külastada Landen Linnaosa Valitsust, kus meid kõiki suurepäraselt vastu võeti ning oldi vaimustuses meie rahvusvahelisest projektist. Viimasel päeval külastasime Het Vinne`t, kus saime osa erinevatest õppeprotsessidest, kasutati samuti õues- ja avastusõpet.

Meie viimane kohtumine Belgias lõppes toreda lausega: me alustasime kolleegidena, aga lõpetasime sõpradena!

Projekti veebisaidilt http://fromtheresttothesea.blogspot.ro/ saab tutvuda kohtumstel tehtud fotode ja projekti tegevustega. Eelnevatest kohtumistest on juba valminud ka e-raamatud, Belgia kohtumise e-raamat valmib peagi.

Täname veelkord Belgia meeskonda, õpetajaid ning meie rahvusvahelisi sõpru, et antud Erasmus+ projektiga võidukalt lõpule jõudsime!

 

 Kristiina Kons

Pirita Lasteaia õppealajuhataja

 

 

 

Uudise rubriigid: