18.01.2018

PIRITA LASTEAIAS KOOLITUS ÕPETAJATELE TEEMAL "Liiklusohutusest- ja kasvatusest lasteasutustes"

Infopäev toimus 17.01.2018 Maanteeameti poolt teemal "Liiklusohutusest- ja kasvatusest lasteasutustes".

Päeva  raames leidsid käsitlemist järgmised teemad:

  • Lastega juhtuvate liiklusõnnetuste statistika ja põhjused;
  • Laste liikluspsühholoogia;
  • Liikluskasvatuse läbiviimise eesmärgid ja liikluskasvatustööd puudutav seadusandlus;
  • Ülevaade liiklusohutusvahenditest ja nende kasutamisest;
  • Ülevaade õppematerjalidest ja koostöövõimalused Maanteeametiga

Aitäh Maanteeametile huvitava infopäeva eest. Õpetajad jäid väga rahule, saadi arutada huvitavatel teemadel, esitada küsimusi ning koguti uusi mõtteid. 

Kohtumiseni jälle...

Kristiina Kons

Pirita Lasteaia õppealajuhataja