31.05.2017

PIRITA LASTEAIAS TULEOHUTUSALANE ÕPPUS

31.mail toimus meie lasteaias tuleohutuse- ja evakuatsiooni õppus nii personalile kui ka lastele.

Meie lasteaiapere peab oluliseks ennetustööd ja situatsioonide läbimängimist, et personalis tekiks teadmine ja kindlustunne, kuidas kriisiolukorras tegutseda. Praktikas talletub meile info omasemalt. Tänu teadmistele tekib nii lastel, kui ka personalil turvatunne.

Kõik soovijaid said harjutada ka tulekustuti käsitlemist ja saime väga hästi hakkama. Lastele pakkus kõige enam elevust loomulikult häirekell ning toss, mida akna lahti tegemisel õuest sai näha. Lapsed olid väga vaprad ja tublid. 

Meil kõigil oli jälle huvitav ning tore päev, kordamine on ju tarkuse ema!

Aitäh kõigile osavõtjatele...

Kristiina Kons

Pirita Lasteaia õppealajuhataja