04.11.2016

PIRITA LASTEAIAS AVASTUSÕPPE KOOLITUS

Eile, 3.11.2016, toimus Pirita Lasteaias avastusõppe koolitus teemal "Avasta meeled"...

MTÜ Eesti Avastuõppe Liidu koolitajad Kaidi Truus ja Silja Kaur viisid läbi avastusõppe koolituse. Osalesid kõik Pirita Lasteaia õpetajad ning veel 14 lasteaiaõpetajat teistest Tallinna lasteaedadest. Päev oli väga pikk, sest alustati kell 13.30 ning lõpetati kell 19 kui lasteaed suleti. Samas koolitajad suutsid teha pika koolituspäeva väga põnevaks erinevate näidistegevustega ning rääkides teemast huvitavalt ja suure innuga.

Sellel koolituspäeval said õpetajad teadmisi meelte avastamisest ning kuidas seda edasi anda nii, et lapsed ise õpiksid, avastakid ning suudaksid ise teha lõpuks järeldusi. Samas anti näpunäiteid, et kuidas seostada avastusõpet riikliku õppekava täitmisega ning teha seda süsteemselt ja suunatult. Avasta meeled programm tegeleb nägemis-, kompimis-, kuulmis-, haistmis- ja maitsmismeelega. Kõik meile väga vajalikud ja olulised.

Täname MTÜ Avastusõppe Liitu ning tema koolitajaid huvitava koolituspäeva eest!

Suur tänu ka Pirita Lasteaia hoolekogule, kes koostöös teiste vanematega organiseerisid õpetajate koolituse ajaks rühmadesse abilised!

 

Helina Aaboja
Pirita Lasteaia õppealajuhataja