02.05.2018

PIRITA LASTEAIAS KOOLITUS "LASTEASUTUSE VASTUTUS LAPSELE TEKKINUD TERVISEKAHJUSTUSE KORRAL"

Eile 2.05.2018 külastas meie lasteaeda pikaajaline Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud Dr.iuris Margus Kingisepp, kes viis läbi koolituse "Lasteasutuse vastutus lapsele tekkinud tervisekahjustuse korral".

Koolituse kava sisaldas järgmisi punkte:

 • Kehtivast õigusest ja lasteasutuse alusdokumentidest tulenevad lasteaia kohustused lapse turvalisuse tagamisel. Ohutu ja turvalise füüsilise keskkonna nõuded.

 • Lastehooldusteenuse õiguslik olemus ja lepingulised suhted

 • Kohtupraktika lasteaia vastutusest lapsele tekkinud tervisekahjustuse korral

 • Lasteaialt nõutav  hoolsusstandard:

  vajalik hoolsus laste üle järelevalve teostamisel;

  üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel toimimine;

  nõuded lasteaia ruumidele ja õuealale. 

 • Lasteaia vastutuse piiramise ja välistamise võimalused.

Peale meie lasteaia õpetajate osales koolitusel veel ka Pirita-Kose ja Merivälja lasteaed.

Väga täname koolitajat, järgmise korrani!

Kristiina Kons

Pirita Lasteaia õppealajuhataja

Uudise rubriigid: