16.11.2016

PROGRAMM ROHELINE KOOL

22. septembril 2016 kirjutas lasteaed Maasikas taotluse, et ühineda ülemaailmse (osaleb 49000 kooli 64 maalt) keskkonnaharidusliku programmiga „Roheline kool“. Tallinna haridusasutustel on võimalik programmis osaleda alates 2016/17 õppeaastast ja Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts, toetab Tallinna Keskkonnaamet ja tegevusi korraldab MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Keskkonnasõbralik haridusasutus pöörab tähelepanu keskkonnateadlikule käitumisele nii õppe-kasvatustöös kui asutuse haldamisel

Projekt „Suur taimejaht“ järgib rohelise kooli programmi põhimõtteid ning põhineb Kew Botaanikaaia (maailma juhtiv botaanikaaed) ressursside alusel väljatöötatud praktilistel tegevustel. Projektis „Suur taimejaht“ osalevad Päikese rühma 5-6 aastased lapsed ja projekt  keskendub elurikkusele ning eriti taimedele ja nendega seotud liikidele. Ainult teadmised ei kujunda lapse suhtumisi ja hoiakuid. Programmis osalemine peaks õpetama last nautima looduses olemist, oskust kogeda ja vaadelda, mõista ökoloogilisi seoseid, mõista inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi. Selle tulemusena oskab laps ennast ja ümbritsevat keskkonda väärtustada, õigesti käituda, teha keskkonnaotsuseid ning on tuleviku suhtes vastutustundlik. 

Programmi käivitamiseks moodustati keskkonnatöörühm, et koos teha lasteaia keskkonnaülevaatus, kus vaadeldakse kõiki Rohelise kooli teemasid ja seejärel  koostatakse keskkonnategevuskava. Teemad, millega lähemalt tegeldakse on järgmised:

  1. Elurikkus ja loodus. Projekti Suur taimejaht“ raames koostatakse lasteaia õueala plaan (makett), millel näidatakse kooslusi ja erinevaid taimeliike, kavandatakse erinevaid õppetegevusi ja keskendutakse võilille, pihlaka ja nendega seotud linnu- ja loomaliikide uurimisele.
  2. Globaalse kodakondsuse teema puhul õpitakse austama ja hindama mitmekesisust ja seda, et inimesed on erinevad; õpitakse tundma ja väärtustama eesti ja teiste rahvuste tähtpäevi, kombeid, kultuuri ja loodust; õpitakse ja võetakse omaks üldinimlikud väärtused ja käitumistavad.
  3. Lasteaia õueala kui parim mängu- ja õpikeskkond.

 

 

 

 

Lehekülge  haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja    majandusalal
        Tel 6628787, e-post: 
maasikas@la.tln.edu.ee