19.04.2018

Paagi tn 10 muutub moodsaks ja energiatõhusaks korterelamuks

Põhja-Tallinnas jätkuvad Paagi tn 10 korterelamu renoveerimistööd, ühe trepikoja 73 korterit on juba valminud ning üürnike kasutusse antud.

2017. aasta sügisel alustatud ehitustöödega jõutakse lõpule 2019. aasta aprilliks. Rekonstrueerimistööde käigus soojustatakse korterelamu fassaad ja katus, vahetatakse välja hoone elektrisüsteem, uuendatakse veevarustus-, kanalisatsiooni ning küttesüsteem, paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ning hoone katusele päikesepaneelid. Hoone liftid renoveeritakse ja rõdud klaasitakse raamideta lükandklaasidega. Hoonele rajatakse uus sissepääs ning esimene korrus kohandatakse liikumispuudega inimeste vajadusi rahuldavateks elamispindadeks, lisaks paiknevad seal majaelanikele mõeldud söökla ja teenindava personali tööruumid.

1972. aastal ehitatud 7-korruselise hoone korterites puudusid individuaalsed pesemis- ja söögitegemise võimalused – hoones asuvad tualettruumid, vannitoad ning köögid olid ühiskasutuses.

„Paagi tn 10 korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga ning parandab sisekliima kvaliteeti,” ütles Võrk. „Kindlasti saab sellest linna omanduses olevast amortiseerunud ja moraalselt vananenud korterelamust rekonstrueerimise eeskuju teistegi sarnaste korterelamute omanikele-haldajatele.“ Võrk lisas, et Tallinna linnal on hoonete renoveerimisel ja nüüdisajastamisel laialdane kogemus. „Mustamäel rekonstrueerisime aadressil Akadeemia tee 48 asuva endise ühiselamu arstide ja õdede koduks. Mullu sai uue ja värske ilme Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksus Põhja-Tallinnas,“ loetles Võrk.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul saab Paagi tn 10 majas olema 264 korterit, sh 20 invakorterit esimesel korrusel. „Rekonstrueerimistöödes on olulisel kohal ligipääsetavuse parandamine ja erivajadustega inimestega arvestamine, mis on mõlemad kahtlemata ka linna prioriteetide hulgas. Rõõm on tõdeda, et saame võimaldada vähekindlustatud linnakodanikele ja peredele nüüdisaegsed ja kvaliteetsed tingimused,“ selgitas Mölder.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist SA KredEx kaudu summas 1 200 000 eurot. Projekti eelarveline maksumus on 7 959 487 eurot. Paagi tn 10 kortermaja rekonstrueerimisprojekti koostasid Acto Consult OÜ arhitektid Aare Asberi juhtimisel. Rekonstrueerimistöid teostavad OÜ Nordlin Ehitus spetsialistid ja omanikujärelevalve teenust osutavad AS Infragate Eesti insenerid. SA Kredex tehnilise konsultandi teenust osutab Keskkonnaprojekt OÜ spetsialist Olavi Parmas.