28.09.2017

Pääsküla gümnaasiumi ja Nõmme noortemaja ühine maja sai nurgakivi

Neljapäeval pandi pidulikult nurgakivi Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Nõmme Noortemaja ühisele uuele ja moodsale majale (Vikerkaare 10).

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Nõmme hariduskeskuse loomine järgmine samm Tallinna linna koolivõrgu korrastamises ja tänapäevasele tasemele viimises. „On hea meel, et tuleval aastal saavad Nõmme lapsed kaasaegse hariduskeskuse, kus ainuüksi kooli poolel on õppekohti ligikaudu 720 lapsele. Hiljuti avatud Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue maja on tõestanud, et nii õpilased kui ka õpetajad on muutunud, tavapärasest erineva õpikeskkonnaga väga rahul ning samasugust joont soovime me jätkata,“ rääkis Kõlvart. „Koostöös mõlema kooli personaliga oleme uude majja kavandanud õpikeskkonna, mis vastaks koolipere ootustele.“

Pääsküla Gümnaasiumi hoone rajati 1985. aastal ning peale akende vahetamise ei ole seal suuremaid remonttöid tehtud. Kõik tehnilised kommunikatsioonid olid amortiseerunud, ruumide planeering oli iganenud ning puudus normaalmõõtmetes spordisaal. Hoone ei vastanud enam tänapäeva nõuetele ega ootustele. Nõmme noortemaja vajab arenguks kaks korda enam pinda, kui neil hetkel kasutada on. Olemasolevate hoonete baasil ei ole võimalik seda saavutada, sest ajaloolistele hoonetele kehtivad muinsuskaitse eritingimused juurdeehitust ei võimalda.

Pääsküla gümnaasiumi kolmest korpusest kaks on nüüdseks lammutatud. Nende asemele ehitatakse täismõõtmetes spordisaal, aeroobika ja jõusaalid, samuti olme- ja administratiivhoone aula, muusikaklasside, rekreatsiooniala, söökla ja garderoobiga. Põllu tänava äärne neljakorruseline õppehoone säilib, sinna paigutatakse enamik klassiruume.

Kuna territoorium on piisavalt suur, otsustas Tallinna Linnavalitsus koos kooli rekonstrueerimisega rajada ruumid ka Nõmme noortemaja tegevuse laiendamiseks. Noortemaja saab kolmele korrusele ligikaudu 2500 m² uusi klassi- ja tegevusruume, sealhulgas muusikaklassid, aeroobika- ja tantsusaal, meisterdamise töökojad ja palju muud.

Kooli juurde rajatakse täiendavad sportimisvõimalused, rajatakse jooksurada ning õuesõppe paviljon, mida saavad kasutada nii kool kui ka huvikool. Kogu hoonekompleks varustatakse kaasaegsete kommunikatsioonidega ja sisustatakse vastavalt vajadusele.

Kava kohaselt peaks ehitus lõppema järgmise õppeaasta alguseks. Orienteeruv arenduse maksumus koos sisustusega on ligikaudu üheksa miljonit eurot. Ehitajaks on RAMM Ehituse OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ.