29.04.2022

Pääskülla rajatakse hostel

Aadressil Pärnu maantee 453H alustatakse mai esimesest nädalast ehitustegevusega. Detailplaneeringu järgi on antud kinnistu sihtotstarve 100% ärimaa. Nüüd alustataksegi 4407 m² suurusele kinnistule on hosteli rajamist. Hosteli ehitusalane pind on 717 m2. Projekti järgi on hostelil kokku 4 korrust, millest 3 on maapealsed ja 1 maa-alune. Hosteli idakülge on kavandatud parkimine.

Kuna planeeritud hoone tüpoloogia on pigem kortermajadele sarnane, on eesmärgiks jätkata vahetus naabruses asuvate kortermajade paigutust ja mastaape. Kavandatud hostel on orienteeritud naabruses olevate kortermajadega samasuunaliselt.

Kokkuleppel naaberkinnistu omanikuga on plaanitud rajada ligipääs kinnistu kagunurgast vastavalt detailplaneeringule. Jalakäijad pääsevad kinnistule erinevatest suundadest. Põhiline lähenemissuund saab olema Pärnu maantee poolt, kus asub ülekäigurada ja ühistranspordipeatused. Oluline aspekt jalakäiguteede osas on säilitada edela-kirde suunaliselt liikuvate kortermajade elanike läbipääs, kuid see suunatakse ümber projekteeritud hoone, nii põhja-lõuna kui ka ida-lääne suunaliselt. Nii on elanikel mugavam liikuda, paraneb inimeste käigutrajektoori kvaliteet. Projekteeritud jalgteed on valgustatud, sillutatud ning selge suunaga. Põhja-lõuna suunaline kõvakattega jalgtee viib ka hosteli peasissepääsuni.

Pärnu mnt 453H joonis 1.png

Autoga pääseb kinnistule olemasolevast parklast. Sissepääs parklasse on projekteeritud tõkkepuuga. Kokku on ette nähtud 16 parkimiskohta, millest 1 on puudega inimese sõiduki parkimiskoht. Täiendavalt kokkuleppele on võimalik rajad veel 6 lisa parkimiskohta naaberkinnistule Pärnu maantee 453F.

Käesoleva projektiga ei ole ette nähtud olemasolevat haljastust likvideerida. Säilib olemasolev olukord. Vajadusele teostatakse puude võrade kärpimist, mille teostamiseks taotletakse eraldi hooldelõikuse luba Tallinna Keskkonnaametilt. Krundi lõunapiiril kaitstakse ehitusperioodi ajal Pärnu maantee 453F kinnistul asuv dekoratiivne männipuu. Kinnistu haljastuse rajamisel on projektis ette nähtud kasutada muru, ronitaimi piirdeaial, lehtpõõsaid ja madalaid okaspuid.

Haljastuse paigutust vaata ka asendiplaanilt!

 Tutvu projektiga:

Kinnistupiir Maa-ameti lehel

Seletuskiri

Asendiplaan