18.01.2017

Päevakeskus Käo sai ruumi juurde

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav hoolekandeasutus Päevakeskus Käo on taas laienenud. Esmaspäeval, 23. jaanuaril kell 12 toimub uute ruumide avamine aadressil Pae 37/Võidujooksu 18.

2016. aasta sügisel remonditi Tallinna linna toel 350 m2 pinda ning ehitati keskuse uude korpusesse lift. Detsembris said uued ruumid ka sisustuse. Vastvalminud pinnal saavad koha kaks rühma. Üks rühmaruum on spetsiaalselt kohandatud autismispektrihäirega teenuse saajatele. Ruumide remont läks linnale maksma ca 30 000 eurot ja liftiehitus ca 24 000 eurot.

Abilinnapea Merike Martinson ütles, et möödunud aastal 20. juubelit tähistanud Käo päevakeskus on pidevas arengus. „Puuetega inimeste arv pealinnas kasvab iga aastaga, seepärast on tarvis ka arendada keskusi, mis nende inimestega tegelevad ning sellega ka peredelt suurt koormust vähemaks võtavad. Selles töös on aga väga oluline, et oleksid eestvedajad, kes kogu oma jõu rakendavad puuetega inimestega seonduvate probleemide lahendamiseks. Üks selline inimene ongi Päevakeskuse Käo juhataja Merike Melsas koos oma suurepäraste töötajatega“ ütles Martinson. Abilinnapea sõnul on praegu erilise tähelepanu all puuetega inimeste ligipääsetavus, seepärast paigaldati Käo keskusesse ka lift.

Päevakeskus Käo on hoolekandeasutus, mis perekondi toetades võimaldab päevast hoidu ja sotsiaalteenuseid raske ja sügava vaimupuudega lastele kui ka täiskasvanutele. Praegu tegelevad  keskuse haridus- ja sotsiaalsüsteemi spetsialistid igapäevaselt saja erivajadusega inimesega.

Päevakeskus Käo  alustas tegevust 1996. aasta 1. septembril neljateistkümne raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega lapsega. Tänaseks on teenuste saajatele  loodud eakohast arengut toetav keskkond nüüdisaegsete ruumide, abivahendite, tugiteenuste ja rehabilitatsiooniga kokku kolmes keskuses.

2015 aasta lõpus anti Päevakeskusele Käo üle endine Tallinna lastekodu hoone aadressil Pae 37/Võidujooksu 18, seda seoses lastekodu ümberkolimisega. Alates 2004. aastast kasutas keskus Tallinna Lastekodu ruume osaliselt üüripinnana. Seoses ruumide üleandmisega keskusele, avanes võimalus laienemiseks. Täiskasvanutele teenuste osutamist takistas aastaid just suur ruumipuudus.

Uudise rubriigid: