11.09.2017

Päevakeskuse Käo Maleva keskus sai paremad tingimused teenuste osutamiseks

11. septembril toimus päevakeskuse Käo Maleva keskuse (Maleva 16, Tallinn) Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) poolt rahastatud projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” raames renoveeritud intervallhoiuteenuse ruumide avamisüritus.

Avamisel tervitas Käo malevakeskuse töötajaid ja külalisi Tallinna abilinnapea Merike Martinson, kes ütles, et Käo keskus on paljudele eeskujuks oma teenuste arendamise ja kvaliteedi poolest. „Käo Maleva keskuse inimesed on tuntud oma tubliduse poolest ja on oma head pealehakkamist taas näidanud. Tasuks on suurepäraste ligipääsuvõimalustega päevakeskus Maleva tänaval“, ütles Martinson

Maleva keskuse ruumide renoveerimine sai alguse  2016. a oktoobris ja ehitustööd lõppesid tänavu juulis. Ehitustööde peatöövõtja oli SAND Ehitus OÜ. Ehitustööde kogumaksumus oli 469 000 eurot, Euroopa Sotsiaalfondi toetus intervallhoiuteenuse ruumide renoveerimiseks oli 18 000 eurot ja ehituse projekteerimistööde maksumus 36 000 eurot. 

Maleva keskuse peasissepääsu ja galerii ehitustööde põhieesmärgiks oli ligipääsetavuse tagamine kõigile erivajadustega inimestele. Keskuse galeriisse on paigaldatud tõstuk liikumispuudega inimestele. 

Tänu peasissepääsu ja galerii ehitusele sai Päevakeskus Käo juurde täiendavaid tegevusruume, mis loovad tingimused mitmekesisemaks teenuse pakkumiseks päevakeskuse teenusekasutajatele. 

Uudise rubriigid: