28.02.2018

Pakaseliste ilmadega kloriide libedusetõrjeks ei kasutata

Tallinna Kommunaalameti lepingupartneritel oli lume- ja libedusetõrje tööde teostamisel möödunud ööpäeval töös 33 sahk-puisturit ja 19 multifunktsionaalset traktorit ning lisaks muu spetsiifiline talvine tänavapuhastustehnika.

Libedusetõrjeks puistati möödunud ööpäeval ohtlikesse kohtadesse ning jalg- ja jalgrattateedele 12 t sõelmeid. Minimaalses koguses kloriide kasutati libedustõrjeks Tallinna suurematel tõusudel. 31 käsitööbrigaadi (71 inimest) teostasid ühissõidukite peatuste ootealade, treppide ja ülekäikude hooldust.

 Viimasel ööpäeval veeti välja lund vanalinnast 585 m3 ja kesklinnast  58 m3 lund. Veebruari kuu jooksul on välja veetud 8685 m3 lund. Lepingupartnerid tegelevad sõiduteedele langenud lumevallide tagasilükkamisega ja ohtlikest kohtadest –ristmikelt, kitsastelt tänavalõikudelt ja parkimiskohtadelt lume ära veoga. Käsitööbrigaadid puhastavad ülekäike ja ühissõidukite peatuste ootealasid.

„Sõidukitega liiklejad peavad arvestama, et nii külmades tingimustes kloriide libedusetõrjeks praktiliselt ei kasutata,“ selgitas Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitjas Tarmo Sulg. „Tänavatel, milledel on asfaltkate puhas võib esineda libedust ristmike piirkondades. Kõrvaltänavate teekatted on valdavalt lumised, kus vajadusel teostatakse libedusetõrjet sõelmetega. Soovitav on valida sõidukiirus vastavalt teeoludele ja vältida äkilisi manöövreid.“

Tallinna Kommunaalamet tuletab meelde, et kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik ja libeduse tõrjet tuleb teostada mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele ka päeva jooksul. Tallinna territooriumil tuleb kõnniteedel lume ja libeduse tõrjumisel kasutada 2-6 mm läbimõõduga sõelmeid. Liiva ja tuha kasutamine libedusetõrjeks on kõnniteedel keelatud.

 Ehitiste omanikel tuleb ohutuse tagamiseks pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt eemaldada. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ära juhtimist. Juhul, kui ehitise valdajatel on vaja professionaalsete katuse puhastajate abi või rentida tõstukit võib helistada Tallinna abitelefonile 1345.