28.04.2022

Pakendid on kõige mugavam tekkekohal koguda ja ära anda

Jäätmete liigiti kogumine on ainus viis tagada erinevatele jäätmetele parem võimalus ringlusesse võtmiseks. Muudest jäätmetest eraldi kogutud pakendeid saavad Tallinna elanikud tasuta ära anda nii tekkekohal kui ka avalikes pakendipunktides.

Kõigile Tallinna elanikele on loodud tasuta võimalus üle anda liigiti kogutud pakendid, kas siis kasutades teenust tekkekohas, avalikes pakendipunktides või jäätmejaamades. „Kui samaaegselt saab ära anda kõiki erinevaid pakendimaterjalide liike, on tagatud võimalikult paljude pakendite jõudmine ringlusesse,“ ütles Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist Mikk-Erik Saidla.

Avalikud pakendipunktid on Tallinnas kolme taaskasutusorganisatsiooni hallata – Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO), Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR) ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO). Tallinna avalike pakendipunktide veebikaart on leitav linna veebilehel aadressil https://www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid

Eesti Pakendiringlus, Rohenool OÜ, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ pakuvad era- ja kortermajadele mugava alternatiivina ka pakendijäätmete tekkekohal kogumist. Eramajades elavatele elanikele on mõeldud pakendikoti teenus. Pakendikotti saab kokku panna eri materjalidest pakendid. Sinna sobib plastik, kile, paber, papp, klaas ja metall, alates kommipaberitest klaaspurkideni ja ketšupipudelitest pappkastideni. Igale majapidamisele on ette nähtud kuni viis pakendikotti ühes kuus. TVO senine statistika näitab, et keskmiselt tekib ühel leibkonnal kaks-kolm 150-liitrise koti täit pakendeid kuus. Pakendikotid viiakse ära iga 28 päeva tagant ja see teenus on tasuta, sest pakendite kogumise ja ringlusesse suunamisega seotud kulud kannavad taaskasutusorganisatsioonid. Tutvu lähemalt ja telli teenus: https://tvo.ee/teenused/eramajale.

Mida suuremad on kokku kogutud pakendite kogused, seda olulisem on nende kvaliteet. Kogudes pakendeid ühte kogumisvahendisse kokku, kannatab materjalide kvaliteet, järelsorteerimise efektiivsus ja seetõttu ka ringlusesse jõudvate pakendite osakaal. Seetõttu on kortermajadele parim lahendus kolm erinevat pakendikonteinerit: üks plast- ja metallpakendite ja joogikartongi jaoks, teine klaaspakendile ning kolmas papp- ja paberpakenditele.

„Mida rohkem eriliigilisemalt ja puhtamalt pakendid meieni jõuavad, seda vähema ressursikuluga need ka ringlusesse ja uueks materjaliks jõuavad,“ sõnas Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige Alder Harkmann.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS pakub Kesklinna ja Nõmme linnaosade elanikele klaasmahuti rendi ja tühjenduse teenust, täpsem info: https://tjt.ee/jaatmevedu/teenused/liigiti-kogutud-jaatmete-vedu/

Rohenool OÜ pakub kogu Tallinnas klaasmahuti rendi ja tühjenduse teenust nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, täpsem info: https://www.rohenool.ee/klaaspakendite-kogumine-ja-%C3%A4ravedu

„See, et maja hoovis on täna ja ka tulevikus vaja leida rohkem ruumi liigiti kogumise konteineritele, on paratamatus. Küll aga aitab jäätmete liigiti kogumine kokku hoida kortermaja kulutusi olmejäätmete üleandmisele, kuna selle kogused vähenevad ja jagunevad erinevate tasuta kogutavate jäätmeliikide vahel ära,“ selgitas TVO tegevjuht Kristiina Dreimann.

Igal kortermajal tasub aeg-ajalt üle vaadata senised erinevate jäätmeliikide kogumisvahendite suurused ja kasutatav teenuste pakett. Pakendid moodustavad ligikaudu 60 protsenti majapidamistes tekkivatest jäätmetest, nende eraldi kogumine ei tekita prügi juurde, vaid hoopis vähendab oluliselt olmeprügi mahtu. Nii saavad korteriühistud kulusid kokku hoida olmejäätmete tühjendussageduselt või vahetades olemasoleva olmejäätmete konteineri väiksema vastu. Nutikalt toimetades ja kuluridu ümber tõstes võivad senised jäätmekäitluskulud korteriühistule hoopis väheneda.

Tutvu lähemalt ja telli pakendimahuti tühjenduse teenus: https://tvo.ee/teenused/kortermaja või https://pakendiringlus.ee/teenused/korteriuhistule/segapakend/

Pane tähele!

Kodus liigiti kogudes tuleb olla tähelepanelik, et pakendid oleksid tühjad ja puhtad, sest ainult nii saab neid suuremas mahus suunata taaskasutusse. Jogurtitopsid, supipurgid ja salatikarbid loputa vähese veega läbi, nõudepesuvahendiga ei pea neid pesema. Erinevaid pakendeid ei tasu üksteise sisse panna, sest sorteerimisliinil on neid väga keeruline ja ajamahukas taas eraldada. Suuremamahulised pakendid murra enne konteinerisse asetamist kokku.

Avalike pakendipunktide mahutite kõrvale ei ole lubatud pakendeid ega muid jäätmeid jätta. Kui pakendipunktis asuv mahuti või mahutid on täitunud, andke sellest teada pakendimahuti peal kirjas olevale mahutite haldaja kontaktnumbrile: ETO 640 3240, TVO 681 1480 ja EPR 633 9240.