03.07.2018

Paldiski maantee kesklinna suunal luuakse ühistranspordile eelisõigus

Tallinna Kommunaalamet on lähiajal sõlmimas töövõtulepingut Paldiski maanteele linna sisenevale suunale ühistranspordiraja ehituseks.

„Tulenevalt Tehnikaülikooli ühistranspordi uuringute tulemustest  jätkab Tallinn ühistranspordi kiiruse suurendamist,“ ütles Tallinna linnapea Taavi Aas. „Eesmärgiks on suurendada Tallinnas ühistranspordiliiklusele mõeldud eelisõigusega sõiduradade arvu. Paldiski maantee ühistranspordi sõidurada tõstab oluliselt ühenduskiirust Haabersti linnaosa ja kesklinna vahel.“

1,3 km pikkune sõidurada ühistranspordile rajatakse Zoo ja Mustjõe bussipeatuste vahelisel lõigule. Ehitustööd hõlmavad põhimahus teedeehitust, sademevee ärajuhtimise süsteemi rajamist, tänavavalgustuse, foorijuhtimise süsteemide ehitust ning haljastus- ning liikluskorraldustöid.  Töö kestvuseks on planeeritud 5 kuud.

Ehitust kaasrahastatakse 85% ulatuses Ühtekuuluvusfondist.