11.09.2020

Palju õnne, maestro Arvo Pärt!

Täna, 11. septembril saab 85-aastaseks maailmanimega helilooja Arvo Pärt, kelle üle tunneb uhkust kogu Eesti ning kes on ka Mustamäe säravaim täht – aastatel 1973–1980 oli tema kodune aadress ju siin, Vilde teel.

Just Mustamäel pidi niisiis sündima ka see uus originaalne muusikaline keel, millele Pärt andis nimeks tintinnabuli (tintinnabulum – ladina keeles „kelluke”) ja mille järgi teda tänaseks tuntakse kogu maailmas. Esmalt avaldus see väikeses klaveripalas „Für Alina”, veidi hiljem sellistes teostes nagu „Cantus Benjamin Britteni mälestuseks” (1977), „Fratres” (1977), „Tabula rasa” (1977) ja „Peegel peeglis” (1978).
Tänaseks on Pärt komponeerinud vaid temale omases tintinnabuli-stiilis rohkem kui 40 aastat ning see on osutunud rikkalikuks ja ammendamatuks loominguliseks allikaks. Ühtlasi on tintinnabuli ka maailmavaade, helilooja väga isiklik ja sügavalt läbi tunnetatud eluhoiak, mille aluseks on kristlikud väärtused, religioosne praktika ning tõe, ilu ja puhtuse otsingud. Arvo Pärdi muusika ajatu ilu ja sügav vaimne sõnum on puudutanud ja mõjutanud paljusid kuulajaid, hoolimata nende rahvusest, kultuuritaustast, vanusest vm.
Austatud maestro, palun võtke vastu meie kõigi õnnitlused, lugupidamine ja sügav tänu!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Uudise rubriigid: