05.03.2018

Paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks

Toetust on õigustatud saama pered, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (500 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (400 eurot). Sissetulekut arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi. Arvesse lähevad leibkonna ehk kõikide antud elamispinnale registreeritute sissetulekud.

Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Toetuse suuruseks on 2018. aastal 35 eurot lapse kohta. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast aastapäeva.

Avaldus tuleb esitada Pirita Linnaosa Valitsusse, aadressile Kloostri tee 6, kabinet 114, spetsialist Maarit Arole (tel. 645 7622, maarit.aro@tallinnlv.ee). Avaldusi saab esitada alates 26. veebruarist.

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev 9.00-12.00 ja 14.00-17.30
Teisipäev 9.00-12.00
Neljapäev 9.00-12.00 ja 14.00-16.30