15.02.2018

Pallipõnni lasteaia lapsed käisid puhta vee avastusretkedel

Tallinna Pallipõnni Lasteaia lapsed osalesid 2017/18. õppeaastal keskkonnateadlikkuse projektis „Pallipõnni lasteaia lapsed puhta vee avastusretkedel“.

Projektieesmärk oli tõsta laste teadlikkust keskkonnahoiust ja säästvast tarbimisest ning kujundada hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest. Läbi viidi kolm keskkonnateadlikkust, loodushoidu ning vee säästlikku tarbimist käsitlevat aktiivõppeprogrammi.

Keila Joal, Türisalus ja Treppojal uurisid lapsed, mis on juga, tehti juttu vee-elanikest ning tutvuti lähikonna veekogude ja loodusega. Lapsed said teada, mis on hüdroenergia ja kuidas seda toodetakse.

Tuhala karstialal tutvuti karstialaga ning saadi teada, mis on koobas, org, lehter, nõugu, järv ja allikas. Räägiti veel kivimitest, veest, looduse- ja keskkonnakaitsest ning keskkonna jätkusuutlikust arengust. Sauga Siniallikatel jälgiti põnevusega, kuidas rohekas-sinine vesi allikast üles tõuseb.

Lõpuks valmistasid kõik projektis osalenud rühmad postrid teemal „Puhas vesi meie rikkus“, millega propageeritakse lasteaias puhta vee tähtsust.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). 

Riina Laev, Tallinna Pallipõnni lasteaia õppealajuhataja

Uudise rubriigid: