25.09.2017

Pärnamäe tee ja Narva mnt ristmik uuendatakse lähivaldadega koostöös

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt antakse Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfile volitused sõlmida koostöökokkulepe Viimsi valla, Jõelähtme valla, Maardu linna ja Tallinna linna vahel Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmiku rekonstrueerimise projekti koostamiseks ning ehitustööde teostamiseks.

„Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmik on oluliste ühendusteede ristmik kõigile naaberomavalitsustele ja selle rekonstrueerimine  suurendab ristmiku läbilaskevõimet ja tõstab tunduvalt liikluse ohtust,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf .  Ristmiku rekonstrueerimise vajadust on arutatud Harjumaa liikluskomisjoni nõupidamisel Harju Maavalitsuses, kus osalenud Jõelähtme valla, Maardu linna, Tallinna linna ja Viimsi valla esindajad leppisid kokku omavahelises koostöös, et lahendada see kitsaskoht. Kokkuleppe tulemusel tellis Viimsi Vallavalitsus Pärnamäe tee - Narva maantee ristmiku rekonstrueerimise eskiisprojekti TO Projekt OÜ-lt ning selle töö eest tasusid neli omavalitsust võrdsetes osades.

Ühisel nõupidamisel Maardu Linnavalitsuses valiti koostatud variantidest eelisvariandina välja lahendus V1, mille kohaselt paigaldatakse ristmikule valgusfoorid ja laiendatakse sõiduteid ristmiku piirkonnas vajalikul määral.

Tallinna linn korraldab riigihanke projekti elluviimiseks vajalike ehitustööde teostamiseks. Tallinna linn tasub 50%, Maardu linn 20%, Viimsi vald 20% ja Jõelähtme vald 10% ehitustööde maksumusest. Objekti rahastamiseks on planeeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitada taotlus sihtotstarbelise toetuse eraldamiseks.