06.10.2016

Pärnu maantee viaduktil tehakse taastusremonti

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustati Pärnu maantee viadukti katte taastusremonti, liiklus on kohati häiritud.

Taastusremontööde eesmärgiks on olemasoleva asfaltbetoonkatte uuendamine ning teekattemärgistuse parendamine. Teekatte uuendustööd Pärnu maantee viaduktil kestavad oktoobri lõpuni. Tööde teostaja on AS TREF Nord.

Palume teetööde tsoonis järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!