12.06.2020

Pealinna väikeettevõtjad saavad nüüd digilahendusteks toetust küsida

Tallinna linnavolikogu kehtestas tänasel istungil uue toetusmeetme, mis aitab väikeettevõtjaid vajalike digilahenduste kasutusele võtmisel. Toetuse eesmärk on suurendada Tallinna ambitsioonikate mikro- ja väikeettevõtjate äritegevuse efektiivsust ja konkurentsivõime kestvat kasvu ning ettevõtte loodavat lisandväärtust.

Linnavolikogu aseesimehe Mart Luige sõnul on väikeettevõtjatele suunatud digilahenduste rakendamise toetus hea näide sellest, et toetusi saab jagada selgelt suunatult ja kindla vajaduse alusel. „Koroonakriisi ajal on kõik näinud, kui olulised on meie igapäevatöös erinevad digitaalsed lahendused. Samas nii mõnegi väikeettevõtja piiratud rahalised võimalused on digilahenduste rakendamisel takistuseks. Tallinn saab siin ettevõtjatele appi tulla, lootuses, et toetatud firmad on homme veel tublimad maksumaksjad,“ rääkis Luik.

Rahanduskomisjoni liige Leonid Mihhailov tõi samuti välja, et kevadine eriolukord näitas selgelt, kui oluline on ettevõtetele digivaldkonda panustada. „Nendel, kes olid varasemalt juba sellele mõelnud, läks uute oludega kohanemine kergemalt. Vaatame kas või seda, kui suur oli e-kaubanduse kasv, sest suur osa kauplusi pidid viiruse leviku vältimiseks oma uksed ajutiselt sulgema. Järjest enam on näha, et kliendid eelistavad oste teha mugava ning targalt loodud e-keskkonna kaudu. Eesti E-kaubanduse Liidu hinnangul kasvas aprillis Eesti internetipoodide käive mullusega võrreldes kahekordseks. Koroonaviirusest põhjustatud eriolukord kiirendas digitaliseerumise protsessi,“ selgitas Mihhailov.

Tallinna linna uus toetusmeede „Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmise kord“ on mõeldud toetamaks Tallinna väikeettevõtjaid konkurentsivõime suurendamiseks vajalike digilahenduste kasutusele võtmisel. Digilahenduseks võib olla uus soetatav tarkvaralitsents, tarkvarateenuse (SaaS) eest kuupõhine tasumine kuni 12 kuu jooksul või ettevõtte enda vajadustele vastava individuaalse digilahenduse arenduskulud, samuti ühekordsed seadistus- ja koolituskulud. Toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot ja omafinantseering peab olema vähemalt 30 protsenti. Toetuse taotleja viimase 12 kuu käive peab olema 20 000 kuni 400 000 eurot. Ettevõttes peab olema vähemalt üks täisajaga töökoht viimase kuue kuu jooksul ning tegemist peab olema tootva või teenust osutava Tallinna ettevõttega.

Seoses 2020. aasta kevadel levinud koroonaviiruse ja kehtestatud eriolukorraga on hüppeliselt kasvanud ettevõtete vajadus tootmis- või teenuse osutamise protsessi digiteerimise ning e-poe lahenduste juurutamise järele.

Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmiseks on Tallinna linna 2020. aasta eelarves ette nähtud 64 000 eurot, millest on kavas toetada umbes 20 ettevõtet. Tallinna ettevõtlusamet annab taotluste vastuvõtust teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel.

Uudise rubriigid: