17.01.2018

Peaminister külastas Kesklinna sotsiaalkeskust

Kesklinna sotsiaalkeskuse külastajatel oli täna võimalus kuulata peaminister Jüri Ratase traditsioonilist kokkuvõtet poliitika-aastast ja esitada talle küsimusi.

Jüri Ratas on suurele osale sotsiaalkeskuse tavakülastajatest ammune tuttav, sest juba Tallinna linnapea ja Riigikogu aseesimehe ametis olles külastas ta keskust vähemalt korra aastas. Seda tegi ta ka aasta tagasi peaministrina.

Seekord andis valitsusjuht ülevaate valitsusliidu tähtsamatest otsustest läinud aastal ja plaanidest eesseisvaks. Viimastest tõi ta suurte muutustena esile ennekõike eakaid inimesi puudutavad otsused: tulumaksuvaba miinimumi tõus, ravijärjekordade lühendamine ja pensioniarvestuse reform, aga samuti maaelu arengusse panustamine ja riigireformi läbiviimine. Iseenda suurima ootusena nimetas Jüri Ratas Eesti rahvaarvu suurenemist. „Valitsus saab ja peab looma selleks parima keskkonna,“ rõhutas peaminister kolmveerandsaja kuulaja ees.  

Valitsusjuht leidis aega vastata ka arvukatele küsimustele, mis puudutasid nii eakate inimeste enamat kaasatust tööturule kui ka Eesti välispoliitikat.

Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul oli väga meeldiv, et peaminister leidis oma tihedas ajakavas tunni sotsiaalkeskuse külastamiseks ja linnaelanike küsimustele vastamiseks.