08.01.2014

Peipsi järve äärsest kombestikust

Eesti Vabaõhumuuseum koolitas detsembri lõpus huvilisi teiste meie maal elavate rahvaste kombestikust. Meie kooli 7.a klassi õpilased said huvitavaid teadmisi idapiiril juba pikalt elava rahvarühma kohta.

Peipsi järve ääres elavad Vene vanausulised. Esimesed vene vanausulised ilmusid Peipsi rannikule Mustvee ja Kallaste kandis 17. sajandi lõpus. Eestisse ümberasumine oli tingitud tagakiusamisest oma kodumaal.

Et nende uskumuste kohaselt avab Jumal just jõuluaegu tuleviku ettenägemise väravad, ennustasime meiegi koduste vahenditega tulevikku. Küpsetasime koljadkasid ning mängisime vanausulistele omaseid mänge.

Tegevused olid väga põnevad. Nendest annab ülevaate juuresolev pildiseeria.

Klassijuhataja Ave Loigu