02.10.2019

Pelguranna lasteaias käivitus septembrikuus projektõpe!

2019/2020 õppeaastal alustasid KAISUKARUD, LEPATRIINUD, MÕMMIKUD, NAKSITRALLID, SIPSIKUD ja LEIUTAJAD projektõppega.

Rühma õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimine projektõppena:

  • Lasteaed on liitunud ELIIS (e-lasteaed) keskkonnaga.
  • Projektõpe õpetaja ja laste vaheline ühine õpi- ja mängutegevus. Oluline on tegevusprotsess, laste loovad ja lastepärased lähenemisviisid.
  • Pedagoogiline dokumenteerimine - kirjalikud märkmed, mõtte- ja mõistekaardid, laste kunstitööd ja vaba aja joonistused, laste ütlused - aitab projekti kulgemist analüüsida ja planeerida edasisi tegevusi. Projekti käigus saadud pedagoogiline dokumenteerimine kogutakse lapse kasvumappi.
  • Õpetajad koostavad kindla vormi alusel rühmade mänguliselt lõimitud projektikava hiljemalt eelneva kuu viimaseks tööpäevaks ELIIS keskkonnas. Õppealajuhataja vaatab e-lasteaias vormistatud projektikavad üle hiljemalt uue kuu kolmandaks tööpäevaks ja teeb projektikavasse  muudatusettepanekuid.
  • Projektikavad on ELIIS-is lapsevanemale avalikustatud.
  • Projektikavas tuuakse välja kuu eesmärgid, temaatika, planeeritavad projekti tegevused. Projekti käigus lisanduvad eesmärke toetavad rühma meeskonna ja ka laste poolt läbi mõeldud õppetegevused.  Projekti kokkuvõte koostatakse lastega vesteldes tuues välja, mida uut lapsed õppisid, mis kõige enam meeldis, mis oli keerukas, mis oli eriti põnev jne. Projekt lõpeb eesmärkide põhise analüüsiga.
  • Projekti käigus tehtud erinevaid kunstitöid eksponeeritakse vanematele jooksvalt ja maikuus antakse lapse aasta jooksul tehtud kunstitööd koju.
  • Muusikaõpetaja lõimib muusikategevused rühma projektikava teemaga.
  • ELIIS-is toimub projekti tegevuste kajastamine igapäevaselt.

Rühmade septembrikuu projektiteemad olid: Mina ise (LEPATRIINUD rühm); Tere, mina siin! (KAISUKARUD rühm); Naksitrallid jälle koos sõbralikus mänguhoos! (NAKSITRALLID rühm); Rõõmsalt tervitades lasteaeda! (SIPSIKUD rühm); Lasteaias koos on jälle uus Leiutajate pere! (LEIUTAJAD rühm); Kes see on? See olen mina! (MÕMMIKUD rühm). Rühmade septembrikuu projektitegevus pildis!

Laste meenutused meeldejäävamatest tegemistest/sündmustest:
* plastiliinist iseenda meisterdamine
* seenenäitus ja muuseum- meie metsade loomad
* erinevate sügiskompositsioonide meisterdamine kodus
* õppepäev: lasteaia maja ja selle inimestega tutvumine
* matk rannas ja selle ümber
* spordinädala lasteaias
* lasteaia maketi meisterdamine

LEIUTAJAD rühma (väikesed arhitektid) ühistööna valminud lasteaia maketiga saate tutvuda LEIUTAJAD rühma esikus. 

Uudise rubriigid: