15.05.2020

Pelguranna lasteaia töökorraldus alates 18. maist 2020

Anname edasi rõõmsa teate, et alates 18. maist 2020 on avatud kõik Pelguranna lasteaia rühmad.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lähtume Pelguranna Lasteaia töö korraldamisel eriolukorra väljumise etappidest, Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Linna, Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise kaitseks.

Eriolukorrast väljumise töökorraldus kokkulepped (kuni 30.06.2020):

Laste vastuvõtt ja õhtul kojuminek:

 • Lapsi võetakse vastu õues oma rühma välisukse juures, halva ilma korral välisuksel või eeskojas.
 • Last lasteaeda hommikul tuues palume järgida, et lasteaia välisukse juures lähtuvad lapsevanemad põhimõttest 2+2
 • Lastevanemad ja võõrad lasteaia hoonesse ei sisene.
 • Lasteaeda ootame vaid terveid lapsi. Ükskõik milliste haigustunnustega laps jääb koju! Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik vm), siis leiame lapsele isoleeritud koha kuni vanem lapsele järele tuleb.
 • Kõiki lapsi kraaditakse vastuvõtmisel kontaktivaba kraadiklaasiga.
 • Garderoobis/kapis/korvis on lapsel ainult samaks päevaks vajalikud riided, riidevaru ei tekita! Tungivalt soovituslikult õhtul lahkudes jääb lapse koht garderoobikapis/korvis tühjaks, et oleks võimalik teostada pindade puhastamist ja desinfitseerimist.
 • Lapsi saadetakse koju õues distantsilt, halva ilma korral antakse laps üle välisuksel. 
 • Lapsevanemate liikumine õuealal on reguleeritud, mänguväljakutel mängivad vaid lapsed. Laste kojuminekul ei jää lapsevanemad koos lapsega lasteaia territooriumile mängima. Kui vanem soovib, et laps oleks juba õues olnud, saab ta lapsele järele tulla pisut hiljem.

Lisainfo:

 • Lapsed viibivad võimalikult palju õues (oluline ilmastikule vastav riietus ja jalanõud!). Õues jälgib rühmameeskond, et kontaktid piirduksid oma rühma lastega. 
 • Koduseid mänguasju lasteaia ruumidesse kaasa palume mitte anda, sealhulgas ka pehmeid mänguasju!
 • Lasteaiaruume tuulutame regulaarselt, tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga.
 • Mitu korda päevas toimub ruumide märgkoristus, koristamisel puhastatakse rühmaruumis mh ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.
 • Muusika- ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.
 • Lasteaia huviringe ei toimu.
 • Lapsevanemad ei maksa kohatasu kuni 31.05.2020.
 • Tuletan meelde, et maikuus tasub vanem vaid kirjapandud toidupäevade maksumuse (0,15 €). Lapse toidupäeva ülejäänud osa (sõimerühmas 1,80€ ja aiarühmas 2€) tasub lapse eest linn (kui lapse elukoht on Tallinnas). Kui lapse elukoht on väljaspool Tallinna, tasub lapsevanem lapse toidupäeva eest 100% ise.

*Ka edaspidi palume lapsevanemal teatada rühma meeskonnale ELIIS kaudu lapse lasteaeda tuleku/mittetulek hiljemalt 9:15. Juhul kui Teie laps puudub lasteaiast, siis palun märkige puudumise põhjus ka ELIISi (nt haigus; ennetav kodusolemine; jne). 

 

Palun järgida antud juhiseid, sest ainult niimoodi saame kaitsta endi ja teiste tervist.

Küsimuste tekkimisel helistage palun telefonil 6020897 või kirjutage direktor@pelgurannala.edu.ee !

Rõõmsate taaskohtumisteni!

 

Mõistvale koostööle lootma jäädes,
Reelika Täht
Pelguranna LA direktor​

Pelguranna LA kriisimeeskond

 

Uudise rubriigid: