16.03.2020

Pelguranna lasteaia töökorraldus perioodil 16.03-03.04

Pelguranna lasteaia meeskond tänab kõiki peresid, kes on oma lapse ja pere ja meeskonna tervise huvides korraldanud oma lastehoiu ja tööülesanded üleriigilisest kriisiplaanist lähtuvalt ja ennetusmeetmeid arvestavalt - AITÄH TEILE!!!

Pelguranna  lasteaia töökorraldus alates 16.märtsist: 

 • Avatud on 1 rühm II korrusel, MÕMMIKUD rühm
 • korraga on tööl 2 õpetajat/assistent; 1 õpetaja-abi ja juhtkond
 • lasteaed on avatud E-R 07.00 - 19.00, et tagada ühiskonnale vajaduspõhise teeninduse ja kõik kõrge riskiga ametite esindajad (arstid, politseinikud, päästjad, müüjad jt.), kellel puudub võimalus teha kaugtööd.
 • Meeskond, kes teeb kaugtööd - loeb ELIISi infot igapäevaselt; samuti toimuvad meeskonnale webinarid iga päev kell 13:45

Kaugtöö ülesanded õpetajatele on:

 • Oma rühma tegevuskava täitmine (tehtud tegevused jne), õppeaasta kokkuvõtete ettevalmistavad tegevused - Pelguranna LA serveris
 • Ettepanekud valverühmade osas- Pelguranna LA serveris
 • Õppekava arendustöö- Pelguranna LA serveris
 • Ametijuhendid (õpetaja, assistent, õpetaja-abi) täiendamise/uuendamise ettepanekud- Pelguranna LA serveris
 • Õpetajad täiendavad, nõustavad perede kodutegevuste tabelite soovitusi;
 • Lapsevanemate kaasamine rühma projektidesse, nö väljakutsed erinevate tegevuste näol – rühmade Facebooki kinnistes gruppides
 • lõpetav rühm koostab koolivalmiduskaarte jms lasteaia lõpetamisega seotud dokumentatsiooni
 • lasteaia töörühmade tegevuskavade koostamine ja redigeerimine - google drive platvormil
 • kasvumappide, stendide, lugemispesa ja õpikeskkonna enesehindamine - google drive platvormil
 • lapse kasvumapi koostamise korra uuendamine/täiendamine - google drive platvormil


Jätkuvalt kriisiperioodil lasteaias märgatava köha, nohu haigusnähtude ilmnemisel suunatakse laps või töötaja koheselt koju ja lasteaeda tagasitulek toimub perearsti loal.

Täname kõiki Pelguranna Lasteaia peresid, kes juba on leidnud parima lahendi oma laste ja enda tervise hoidmisel ja andnud teada, et jäävad eriolukorra völjakuulutamise hetkest kodusele reziimile.

Info edastas heade soovidega

Pelguranna LA meeskond