01.07.2019

Perekonnaseisuamet juulist surmasid ei registreeri

Alates 1. juulist edastavad surmafakti andmed automaatselt rahvastikuregistrisse ja väljastavad surmatõendi tervishoiuteenuse osutajad - perearstid, haiglad, kiirabi jne.

Seega ei pea üldjuhul enam perekonnaseisuametniku juures surma registreerima. Surma registreerimise ja  sellega kaasneva esmase surmatõendi väljastamise kohustus ja õigus on tervishoiuteenuse osutajatel (perearstid, haiglad, kiirabi jne). Surmatõend on vajalik matmiseks.

Perekonnaseisuamet registreerib surma vaid erijuhtudel - isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne.

Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb tuvastada, kas surmafakt on liikunud automaatselt rahvastikuregistrisse. Kui surmafakti andmed ei ole automaatselt kantud rahvastikuregistrisse ja surnu lähedastele on väljastatud surmateatis, siis vana korra kohaselt registreerib surma veel perekonnaseisuasutus.

Muudatuse alus: perekonnaseisutoimingute seadus § 31 ja § 36 lg 41