01.02.2018

Persona Dolls

24.01 ja 31.01 toimus Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias Persona Dolls metoodika koolitus. Koolitusel osalesid lasteaia õpetajad Tallinna lasteaedadest. Kõik õpetajad läbisid kahepäevase metoodika teoreetilise ja praktilise koolituse.
Meie lasteaiast osalesid Jänku rühma õpetajad Elin Tilk ning Ulvi Hellamaa. 

Persona Dolls metoodika pärineb Ameerika Ühendriikidest. Metoodikat hakati kasutama 1950-ndatel aastatel, kui oli olemas väga vähe materjale lastele etnilise mitmekesisuse tutvustamiseks. Algselt valmistati nukud papist, hiljem asendusid need eriliste nukkudega. Igal nukul on oma profiil, tema isiksus ja lood, mis põhinevad laste kogemustel.  

Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet. Lapsi julgustatakse reageerima ja enda eest seisma, kui nad näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist. Metoodika on ainulaadne, kuna nukkusid saab kujundada ja teemasid planeerida vastavalt iga grupi ja lasteaia vajadusele. 

Läbi nukutegevuste tegeletakse järgmiste teemadega:
•      väärtuste õpetamine;
•      sotsiaalsete oskuste harjutamine;
•      SALLIVUS.
Pildid