10.03.2021

Piirangud lasteaiale 11.03.-26.04.2021

Head lapsevanemad! Vabariigi Valitsus kehtestas 09.03.2021 uued, rangemad piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Käsitletud piirangud jõustuvad 11.03 ja kehtivad kuni 26.04, kui valitsus ei otsusta neid vahepeal pikendada.

Käesolevaga esitame ülevaate piirangute muudatustest ning töökorraldusest, toetudes Lasteaed Pääsupesa COVID-19 leviku tõkestamise plaanile.

https://www.tallinn.ee/est/paasupesa/Uudis-COVID-19-leviku-tokestamise-plaan-12

COVID 19 tõkestamiseks kasutame alates 11. märtsist 2021 lasteaias Pääsupesa järgnevaid meetmeid:

  • Lapsevanematel on soovitatav laps võimalusel koju jätta.
  • Distantsõppel olevate laste vanematel on võimalik ELIISist saada juhiseid lapsega tegutsemiseks
  • Lasteaeda tulevad terved lapsed ja töötajad.
  • Ükskõik milliste haigustunnustega laps jääb koju - nohuseid, köhivaid ning muude haigustunnustega lapsi lasteaeda ei tooda! Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.  
  • Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas. Õpetaja kutsutakse lapsele vastu, helistades rühma telefonil.
  • Lapsevanemad sisenevad majja erandjuhtudel, kooskõlastades selle rühma meeskonnaga. Kohustuslik on kanda maski.
  • Rühma on lubatud lasteaiaga kohanevate uute laste lapsevanemad (korraga üks lapsevanem  ühe lapse kohta). Lapsevanem kannab maski. Lasteaeda siseneb ainult terve lapsevanem.
  • Laste vastuvõtmisel hindavad õpetajad laste tervislikku seisundit ja vajadusel kraadivad lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga.
  • Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia õuealal võimalikult lühikesel ajavahemikul.
  • Huvitegevus on peatatud.

Tallinn rakendab lasteaedades käivate laste kohatasu vabastust alates homsest, 11. märtsist kuni 30. aprillini. Otsus puudutab kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea.

Hoiame Teid uuendustega jooksvalt kursis lasteaia kodulehe, ELIISi, FB, listide vahendusel (töökorraldus, kohatasu jms).

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Oppetegevuse-korraldus-Tallinna-haridusasutustes-alates-11.-martsist?filter_otsing_uudis_rubriik_id=35  

 

Lasteaedade ja –hoidude töö korraldamiseks on Haridus- ja Teadusministeerium koondanud ülevaate vajalikest ennetusmeetmetest ning peamistest töökorralduse põhimõtetest.