13.10.2017

Piiskopi aia ülemise tasandi rekonstrueerimistööd on lõpetatud

Piiskopi aia ülemise tasandi rekonstrueerimistööde lõpetamisel osales EELK peapiiskop Urmas Viilmaa, kes koos Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasaga Piiskopi aia õunapuude alale õunapuu istutas.

Haljastuslahenduse kohaselt rajati Piiskopi aeda õunapuude ala ja pargi graniitplaatidest peatee kõrvale rajati diagonaalseid kõrvalteid koos uute murupindadega.  Radade äärde paigaldati pingid ning prügikastid ning kõrvalteede valgustamiseks täiendavad valgustid ja korrastati vaateplatvormi paekivimüüritis. Peatee graniitplaatidesse graveeriti Kristuse Kolgata tee 14 peatuspunkti ja rajati platsid tulevastele skulptuuridele. Ühtlasi toodi olemasolev tuletõrje veevõtukaev vaateplatvormi esiselt pargialalt välja Toom-Kooli tänavale. Piiskopi aia korrastamise projekti koostas OÜ Kivisilla. Projektdokumentatsiooni peamiseks eesmärgiks oli projekteerida antud alast tänapäevaste kujunduselementidega ajalooline aed, milles kajastuks sajanditepikkune kasutuslugu ja nüüdisaegne vorm. Ehitustöid teostas AS Terrat ning tööde lepinguline maksumus oli 190 000 eurot.

Käesoleva aasta ehitusperioodi jooksul korrastati Piiskopi aia ülemine tasand. Piiskopi aia alumise tasandi rekonstrueerimistööd teostatakse järgmistel aastatel, mille mahus restaureeritakse ka alal paiknev keskaegne kaev, mis on plaanis seestpoolt valgustada ning lamineeritud klaasiga katta. Vaateplatsi kahe tasapinna vahele rajatakse projekteeritud istemüürid ja  korrastatakse pargialal autode parkimise tõkestamiseks asendatakse Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja kõrval asuv betoonkividest katend murukattega.

Olemasolevast kõrghaljastusest on tähelepanuväärseimad kaks tamme, mis teadaolevalt on vanimad ja suurimad tammed Toompeal.

.