25.07.2017

Piiskopi aias algavad rekonstrueerimistööd

Toompeal asuvas Piiskopi aias algavad augustis ulatuslikud rekonstrueerimistööd.

Käesoleva aasta ehitusperioodi jooksul on plaanis korrastada Piiskopi aia ülemine tasand. Haljastuslahenduse kohaselt rajatakse pargialale õunapuude ala ning olemasolev lai graniitsõelmetest kattega ala muudetakse konkreetsemaks ning piiritletumaks. Pargi graniitplaatidest peatee kõrvale rajatakse diagonaalseid kõrvalteid koos uute murupindadega, radade äärde paigaldatakse pingid ning prügikastid ning kõrvalteede valgustamiseks täiendavad valgustid.

Ühtlasi korrastatakse vaateplatvormi paekivimüüritis ning pargialal autode parkimise tõkestamiseks asendatakse Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja kõrval asuv betoonkividest katend murukattega. Olemasolev tuletõrje veevõtukaev tuuakse vaateplatvormi esiselt pargialalt välja Toom-Kooli tänavale. Peatee graniitplaatidesse graveeritakse Kristuse Kolgata tee 14 peatuspunkti. Samuti rajatakse platsid tulevastele skulptuuridele.

Piiskopi aia ülemise tasandi korrastustöödega on plaanis lõpule jõuda oktoobris. Tööde teostaja leidmiseks avaldas Tallinn Kommunaalamet 21. juulil riigihangete registris riigihanke „Piiskopi aia rekonstrueerimine“, pakkumised tuleb esitada 1. augustiks.

Piiskopi aed asub Tallinna vanalinnas Toompea lääneküljel Toomkiriku vahetus läheduses. Ala on peamiselt kasutuses vaateplatsina, kust avanevad vaated Snelli tiigile, Toompargile ning Balti jaamale.

Piiskopi aia korrastamise projekti koostas OÜ Kivisilla. Peamiseks eesmärgiks oli aia kaks tasapinda visuaalselt siduda ning luua terviklik pargiala. Restaureeritakse ka alal paiknev keskaegne kaev, mis on plaanis seestpoolt valgustada ning lamineeritud klaasiga katta. Vaateplatsi kahe tasapinna vahele on projekteeritud istemüürid. Olemasolevast kõrghaljastusest on tähelepanuväärseimad kaks tamme, mis teadaolevalt on vanimad ja suurimad tammed Toompeal.