14.10.2016

Pikendati erivajadustega inimeste eluaseme kohandamise taotluste tähtaega alla 18-aastastele noortele

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet pikendas Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest toetatava erivajadustega inimeste eluasemete kohandamise pilootprojekti taotluste esitamise tähtaega alla 18-aastastele noortele. Uus tähtaeg on 25. oktoober 2016.

Katseprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähemalt 45-le inimesele, sellest 15 kohandust on planeeritud alla 18-aastastele lastele. Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on kuni 4500 eurot. Tööd hõlmavad eluruumi, sealhulgas eluruumi sisse- ja väljapääsu; hoone välisukse ja eluruumi ukse vahelist käiguteed; hoone sisse- ja väljapääsu.

Eluruumi kohandust saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga isik (puude kehtivusaeg peab taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), kes vajab kõrvalabi igapäevategevustes ning kes elab Tallinna haldusterritooriumil. Pilootprojekt viiakse ellu koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega, seda Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarveliste vahendite toel.

Täiendav info pilootprojekti kohta, sealhulgas ka taotluste vormid ja muu detailsem info, on üleval Tallinna linna kodulehel: http://www.tallinn.ee/Teenus-Erivajadusega-inimeste-eluaseme-kohandamise-pilootprojekt. Pilootprojekti üldiste tingimustega saab tutvuda Astangu kodulehel.

Täiendavat infot pilootprojekti tingimuste kohta aga ka juhendamist taotlusvormide ja lisadokumentide täitmisel saab:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist, kontakt:

Valeri Kapanen - eluruumide kohandamise projektijuht,

Telefon: 5306 4141, e-posti aadress:valeri.kapanen@tallinnlv.ee.