19.02.2018

Pildista oma kodu!

Tallinna Linnaarhiiv kutsub Tallinna elanikke kaasa lööma projektis: „Tallinlase aastaring 2018 ehk Eesti Vabariik 100 meie kodus“ Projekti pühendame Eesti Vabariik 100 aastale ning soovime sellega jäädvustada argipäeva ajalugu pildilises detailirikkuses järeltulevatele põlvedele.

Milline foto?

Palume Teil pildistada oma tuba, hoovi, aeda, maja. Kellega, mis aja hetkel ja millises olukorras on Teie enda poolt vabalt valida.

Kes?

Mida eriilmelisem on osalejate ring, seda põnevam koguneb talletatav materjal – oodatud on kõik Tallinna elanikud, kõikide tegevuste juures oma kodus.

Millist infot lisada?

Soovime järgmisi andmeid:

*kus linnaosas asub pildil kujutatu;

*mis tänaval (soovituslikult täpne aadress);

*millist tüüpi majaga on tegu (eramaja, korrusmaja);

*millal on maja ehitatud (kasvõi ligikaudu);

*mis tuba või ruumi on pildistatud;

*pildil olevate isikute nimed (ees- ja perekonnanimi);

*foto tegemise aeg;

*fotograafi nimi (ees- ja perekonnanimi).

Mis saab fotost edasi?

Teeme valiku saabunud piltide hulgast, mis saavad arhiiviväärtuse ja neid säilitatakse Tallinna Linnaarhiivi fotokogus järgnevatele põlvkondadele. Saadetud fotole laieneb 75-aastane juurdepääsupiirang (vt. avaliku teabe seadus, § 35, 40).

Kui olete valmis pilti kohe avalikku kasutusse andma, siis palume nõusolek e-kirja selgelt kirja panna. Fotoga seotud isikuandmed (nimed, täpne aadress) ei ole ka sel juhul avalikult kätte saadavad.

 

Foto palume saata mailiaadressil: merle.urm@tallinnlv.ee

Võib saata ka väljatrükitult: Tallinna Linnaarhiiv, Tolli 6, Tallinn, 10133.

Ootame Teie pilte  kuni 31.01.2019.