27.12.2021

Pirita lasteaial uus toitlustaja alates jaanuar 2022

Seoses riigihankega "Toitlustusteenuse tellimine Pirita Lasteaiale" kvalifitseerus AS Eesti Eine.

Alates 03.01.2022 hakkab Pirita lasteaeda teenindama AS Eesti Eine (https://www.eine.ee/) ning seoses sellega muutub toidupäeva maksumus:

1,5- 3 a (sõime rühmad) 1.85 €  (toetus 1.80€, vanema osa 0.05€)
3.- 7.a (aiarühmad) 2.38 €  (toetus 2.00€, vanema osa 0.38€)

Lapsele, kelle elukoht on registreeritud Tallinna, on Tallinna linna poolt toitlustamine lasteaias toetatud sõimerühmas 1,80 € ja aiarühmas 2,00 € päevas.

Pirita lasteaia juhtkond