19.11.2021

Pirita Kose Lasteaed osales projektis "Multikultuurne ja musikaalne Tallinn"

16. novembril 2021 muutus Pirita Kose Lasteaia muusikasaal stuudioks - Kellukeste rühma lapsed osalesid ülelinnalises projektis "Multikultuurne ja musikaalne Tallinn". Projekti eestvedajaks oli laulude autor Kersti Kuusk. 

Projekt sai alguse märkamisest, et multikultuurses lasteaias on eesti keelest teise emakeelega laste integreerimisel väga olulisel kohal laulurepertuaar. Läbi laulu täieneb lapse sõnavara, hääldus ja rütmitunne. Eriti häid tulemusi on andnud see, kui laul on tõlgitud eelnevalt muukeelse lapse emakeelde - ehk ta saab laulu sisust aru enne, kui seda eesti keeles omandama hakkab. 

Lapsed õppisid selgeks kaks Kersti kirjutatud laulu nii eesti kui vene keeles: "Minu paps" ja "Jänku rock". Kuna meie lasteaias käib Kellukeste rühmas ainult 3 muukeelset last, siis oli õppeprotsess laste jaoks väga põnev ja huvitav. Projektist sai väljakutse, mis tänu sõbralikule ja abistavale rühma meeskonnale hästi õnnestus. Muusikaõpetajale tulid appi õpetajaabi, kes aitas lihvida vene keele hääldust, ja rühmaõpetajad, kes leidsid projektõppe kõrvalt aega, et sõnu üle korrata. Vahepeal oli lastel venekeelne salm paremini selge kui eestikeelne. Osad lapsevanemad kuulsid koduski vene keelt. Üks lapsevanem palus kodus harjutamiseks laulusõnu, kuna olid perega maal. Projekt liitis omavahel nii lapsi, lapsevanemaid kui õpetajaid ja ootab nüüd kokku monteerimist videoks.

Pirita-Kose-09927 multikultuurne.jpg

Pirita-Kose-09958 multi.jpgPirita-Kose-09951 multi.jpg

Oleme väga tänulikud, et meie lasteaed valiti esindama Pirita linnaosa.