06.04.2018

Pirita Kose Lasteaias ehitati munatorne

Kõige levinum lihavõttega seotud tava Euroopa maades ja ka Eestis on munade värvimine, kinkimine ja söömine.

Meie lasteaias alustati pühade eel rühmades paberist pühademunade värvimist ja kutsuti selles kaasa lööma ka lapsevanemaid koos lastega oma kodus. Eeltööks oli erinevate mustritega värvipiltide otsimine vabavaralistelt internetilehtedelt, nende väljaprintimine, väljalõikamine ja seejärel värvimine.  Erinevate mustritega mune leiti üle neljakümne.

Värvimata mune sai koju kaasa võtta rühmast ja ka lasteaia esikust munakorvist. Järgmisel päeval tagasi tulles, oli võimalus igalühel see muna seinale munatornile juurde lisada. Munatorne ehitati enne ja pärast lihavõttepühi. Need olid kui kingitused meie lasteaiale. 

Maasikate rühma lapsed ehitasid munatorni oma rühma kapiustele.  Lepatriinude rühma lapsed ladusid värvitud  munad väikse maja saali seinale. Lapsed värvisid mune suure õhinaga. 

maasikad_lepatriinud.jpg

Sipsikute ja Pääsusabade rühma värvitud munad paigutati suure maja esikusse seinale. Munatorn kerkis laste käe all kiiresti. Ka rühma õpetajad aitasid munatorni ehitamisele õhinal kaasa. Hommikuti poetati nii mõnegi lapsevanema poolt kodus värvitud mune torni juurde. Iga muna peale kirjutati kenasti ka värvija nimi.  
Algul tekkis lausa kaks tornitippu.

munatorn_kasvab.jpg

Suurest huvist teada saada - kui kõrgeks see torn ikka saab? -  laoti munad seinale korrapärasemalt õpetajate abiga. 

Sipsikute ja Pääsusabade ühine munatorn sai lõpuks kõige kõrgem. Lausa nii kõrge, et torni tipp tuli jätta lamedaks, sest esiku lagi jäi ette.

Suur_10_V.jpg

SUUR TÄNU KÕIKIDELE MUNADE VÄRVIJATELE!

Eve Saare 
Pirita Kose Lasteaia õppealajuhataja