01.04.2016

Pirita Lasteaeda külastasid õpetajad Baskimaalt

29. märtsi hommik algas Pirita Lasteaias väga põnevalt, kui uksest astusid sisse 18 Baskimaa õpetajat. Peale tervitust jagati külalised rühmadesse, et nad saaksid paari tunni jooksul osa laste igapäeva tegemistest.

Baskimaa õpetajate grupi moodustasid organisatsiooni Hik Hasi liikmed. Nende eesmärk on edendada ja parendada Baskimaa haridussüsteemi. Selle jaoks korraldatakse külastusi teistesse riikidesse, et külastada haridusasutusi, saada teadmisi nende haridussüsteemist ning veeta aega kohalike lastega.

Mõned külalised olid tagasihoidlikumad ning vaatlesid tegevusi, kuid oli ka külalisi, kes kohe rühma saades lastega mängima ja suhtlema hakkasid. Muidugi toimus suhtlemine žestide ja miimika abil, sest üksteise keeli ju ei osatud. Mõned agaramad inglise keele ringis osalejad ladusid aga inglise keele sõnad ritta, et näidata oma teadmisi.

Peale selle oli Baskimaa õpetajatel võimalus koos rühmadega osa saada ka liikumistegevustest. Lastele olid need väga põnevad tunnid, sest õpetajate seas oli päris mitu meesterahvast.

Kui lapsed õue läksid, kogunesid Baskimaa õpetajad saali, et kuulata ettekannet Pirita Lasteaia õppe- ja kasvatustööst. Ettekande ajal esitati palju küsimusi ning huvituti väga sellest, kuidas asjad toimivad.

Külastus lõppes suurte tänuavaldustega külaliste poolt ning lahti löödi Baski traditsioonile tants, sest juhulikult oli neil väike lõõtspill kaasas.

Pildid külastusest

 

Helina Aaboja
Pirita Lasteaia õppealajuhataja

Uudise rubriigid: