17.04.2018

Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab 13. aprilli 2018 eelläbirääkimistega pakkumise tulemused linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks

Pirita linnaosa vanema 26.03.2018 korraldusega nr.1-2/13 väljakuulutatud eelläbirääkimistega  pakkumisele Merivälja tee 34 parklas asuva 140 m² asfaltplatsi kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks turukaubanduse korraldamiseks esitati kaks tingimustele vastavat pakkumist – Triinidi OÜ (registrikood 12233123) ja OÜ Freshness Jaekaubandus (registrikood 14391613).

Pakkumise võitjaks tunnistati OÜ Freshness Jaekaubandus (registrikood 14391613). Pirita Linnaosa Valitsus sõlmib võitjaga linnarajatise üürilepingu tähtajaga 01.05.2018 kuni 15.10.2018, üüritasuga 58,05 eurot 1 m² kalendrikuus.