27.02.2018

Pirita Linnaosa Valitsus võtab tööle lastekaitse vanemspetsialisti

Pirita Linnaosa Valitsus võtab määratud ajaks teenistusse (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) sotsiaalhoolekande osakonna  LASTEKAITSE VANEMSPETSIALISTI

kelle põhiülesanneteks on:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • lastega perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes,  kohtu nõudel arvamuste koostamine vanema hooldusõigusi puudutavates ning lapse vara ja pärimisõigusega seotud küsimustes, eestkosteasutuse esindamine kohtus;
 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, teiste omavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega ning ühiskondlike organisatsioonidega.

Sobivalt kandidaadilt ootame:

 • sotsiaaltööalast kõrgharidust;
 • tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide leidmise ning kasutamise oskust;
 • väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas;
 • vene keele oskust suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;
 • head pingetaluvust;
 • organiseerimis- ja algatusvõimet;
 • kohusetunnet, täpsust ja korrektsust;
 • hea arvutikasutusoskus (sh MS Word, MS Excel).

Kandideerimisel tulevad kasuks:  

 • kohaliku omavalitsuse ametiasutuses lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus;
 • kohtus esindamise kogemus.

Pakume:

 • mitmekesist tööd;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;

Tööle asumise aeg: märts 2018

CV,  motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 19. märtsiks 2018 e-posti aadressil aime.vaggo@tallinnlv.ee  või postiaadressil Kloostri tee 6  Tallinn 11911.

Lisainformatsiooni saab telefonil 645 7620 (sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Aime Vaggo).