27.11.2017

Pirita Linnaosakogu üheksanda koosseisu esimesel istungil valiti esinduskogu esimees

24. novembril toimunud avaistungil tervitas esinduskogusse valituid Tallinna Linnavolikogu aseesimees Toivo Tootsen, kes viis läbi ka linnaosakogu esimehe valimised.

„Tallinnas on linnaosade halduskogud olnud juba ammust ajast, kuigi sellist moodustist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses polnud mainitudki. Nüüd jõustunud kohaliku omavalitsuse seaduse uued sätted annavad linnaosakogudele ka seadusliku jõu. Linnaosakogu on kohalikele elanikele kõige lähemal olev esinduskogu, võrreldes halduskoguga on tal palju rohkem õigusi – kuni selleni välja, et linnaosakogul on õigus teha volikogule algatus õigusaktide vastuvõtmiseks või muutmiseks“ ütles Toivo Tootsen. „ Ka linna järgmise aasta eelarve peab linnaosakogu läbi vaatama ning andma oma arvamuse. Ning muidugi annab linnaosa kogu oma arvamuse linnaosa vanema ametisse määramise kohta. Nii et võrreldes halduskoguga on linnaosakogu tähtsus ja olulisus märksa suurem ning vastavalt sellele ka selle liikmete vastutus kasvanud“  lisas Tootsen .

 

Pirita linnaosakogusse kuulub 15 liiget, kes kõik olid täna ka avaistungile kogunenud. Kaupo Nõlvak esitas esinduskogu esimehe kandidaadiks Ülle Rajasalu, kes sai 11 linnaosakogu liikme toetuse. Ülle Rajasalu on põline Pirita elanik, kes on enda kohta öelnud, et pürgib alati kindlalt ja tõhusalt seatud eesmärkide suunas, aga võidu toovad meeskonna ühised pingutused.

 

Tänaseks on linnaosakogude avaistungid toimunud kõikides Tallinna linnaosades.

Linnaosade esinduskogud moodustati Tallinna Linnavolikogu valimistulemuse alusel. Kandideerimise õigus oli hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asus hiljemalt valimisaasta 1. augustil Tallinnas, kusjuures linnaosakogusse kandideerimiseks pidi elukoht asuma selles linnaosas, kus kandideeritakse. Seni linnaosa halduskogu nime all tegutsenud esindusorgan kannab vastavalt haldusreformi seaduse §-le 15 nüüdsest linnaosakogu nime.

 

Linnaosakogul on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse regulatsiooni alusel õigus teha kohaliku elu küsimustes linnavolikogule või linnavalitsusele küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi. Algatus esitatakse linnavalitsusele eelnõuna või küsimuste korral kirjaliku järelepärimisena, mille allkirjastab linnaosakogu esimees.

 

Linnaosakogude koosseisude ja asendusliikmete kinnitamise otsustega saab lähemalt tutvuda internetilehelthttp://www.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Linnavolikogu-valimised-2017

Uudise rubriigid: