14.12.2018

Pirita elanikud peaksid prügiveolepingute sõlmimisega kiirustama

Pirita linnaosa läheb alates 1.jaanaurist 2019 üle korraldatud jäätmeveole. Selleks, et jõulude ja aastavahetuse prügi saaks korralikult mahutitest ära veetud, on kõigil linnaosa elanikel ja korteriühistutel ehk jäätmevaldajatel tingimata vajalik sõlmida uus jäätmeveo leping Tallinna Jäätmekeskusega.

Mis puutub jäätmeveo hinda, siis Jäätmekeskuse spetsialistide hinnangul jääb hind sama veotiheduse ja mahtude juures suure tõenäosusega samaks või langeb. On ju prügivedaja leitud vähempakkumise konkursi kaudu, mis tähendab vabaturu tingimustes soodsamat hinda.

Tänaseks on Pirital sõlmitud Tallinna Jäätmekeskusega 2200 uut kliendilepingut. Pirita linnaosa valitsuse ja Tallinna Jäätmekeskuse korraldatud infopäeval linnaosa elanikele  rõhutati aga, et uute lepingute sõlmimisega tuleks kiirustada, sest Pirita linnaosa potentsiaalsetest klientidest on lepingud sõlmitud vaid pooltel.

Lihtsaim viis lepingu sõlmimiseks on Jäätmekeskuse kodulehel www.prugi.ee, kus saab täita lepingu taotluse blanketi. Lepingut saab sõlmida Pirita linnaosa valitsuses (Kloostri tee 6) igal esmaspäeval kuni aastavahetuseni kella 14st – 18ni. Lepingut saab sõlmida ka Tallinna Jäätmekeskuses (Sadama 17) või siis ka telefoni teel, helistades numbril 616 4000.

Pirita linnaosa jäätmeveo vähempakkumiskonkursi võitis AS Eesti Keskkonnateenused. Sama ettevõte teenindab linnaosa paljusid kliente praegugi. Teabepäeval küsitigi mitmel korral, kas uue lepingu sõlmimine on ikka vajalik, kui prügiveoteenuse osutamist jätkab sama ettevõte. Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark selgitas lepingu sõlmimise vajalikkust nii, et prügiveoteenuse osutamist jätkab küll Eesti Keskkonnateenused, kuid elaniku jaoks on korraldatud jäätmeveo teenuse lepingupartner Tallinna linn Tallinna Jäätmekeskuse kaudu.                 

Tallinna linn korraldab jäätmevedu ümber kohaliku omavalitsuse mudeli järgi, mis on mujal Euroopas laialdaselt kasutusel. Kui endise süsteemi järgi anti konkursi tulemusel piirkonniti kogu jäätmekäitluse ainuõigus ühele ettevõttele, siis nüüd on teenus jagatud kolmeks osaks. Kõigepealt leiab linn hangete tulemusel käitluskoha, seejärel leitakse vähempakkumise korras jäätmevedaja. Kolmandaks arveldab Tallinna Jäätmekeskuse klienditeenindus elanike või ühistutega. Seega on Jäätmekeskus jäätmeveoteenuse osutamiseks loodud keskne asutus kogu Tallinnas.

Tallinnas on jäätmevedu uue süsteemi järgi edukalt toiminud juba alates 2013. aasta märtsist. Eelnevalt võisid prügiveo hinnad Tallinna linnaositi oluliselt erineda. Uus süsteem kehtestab ühtsed prügiveohinnad  kõigis linnaosades ja nõnda kujuneb linnal ülevaade ka kõigist jäätmetekitajatest, kellega sõlmitakse jäätmeveolepingud.

 

Uudise rubriigid: