12.09.2020

Pirita jõel lõigati pilliroogu

Pirita jõe suudmealal müttas hõljukniiduk, mis puhastas jõe kaldad pilliroost ja prügist.

“Hõljukniiduk töötas Pirita jõel ka kevadel, kuidsuvega kasvas pilliroogtaas parajaks padrikuks, nii et kohati polnud kaldaäärtes veepeeglit õieti nähagi. Nüüd on õige aeg jälle niita, sest rohu kasv on veel intensiivne. Niitmisega saab kahandada pilliroojuurte jõuvarusid ning aeglustada seeläbi pilliroo kasvamist,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. 
Linnaosavanem selgitas, et hõljukniiduki töö parandab vee ökoloogilist seisundit ja teebjõe puhtamaks ka ujujate, kalastajate ja paadiga sõitjate vaatevinklist. “Pilliroo vohamine Pirita jões on seotud toitainerikaste setete kandumisega jõe suudmeala kaldavööndisse.Jõevee toitainete sisaldust aitab aga vähendada, kui pilliroog, mis kasvades toitaineid tarbib,sügisel maha lõigata. Siis ei saa taimedesse kogutud toitained pilliroo lagunedes uuestivabaneda. Kui pilliroog lä­heb aga aina tihedamaks, muutub see kaladele sobimatuks ning nadei pääse sinna enam ku­dema,” selgitas Liinat.

Töö tegemiseks spetsiaalne masin 
Tänu pontoonroomikutele liigub hõljukniiduk nii vees kui ka pehmetel kaldaaladel ja niiduki ees olevlõikur võtab taimi kuni poolteise meetri sügavuselt. Pärast lõikamist asendatakselõikur kogumishanguga ning pilliroog ja muud veetaimed tõstetakse kaldale ja veetakse pärast kuivamist minema.
Liinat sõnas, et koos pilliroo lõikamisega koristatakse jõest ka olmeprügi. “Eks kevadel näeb, kui jõuliselt pilliroog kasvab ja kas tuleb uus lõikus tellida,” arutles Liinat.
Pilliroogu niitis Vibur OÜ. Töö läks maksma 2112 eurot (koos käibemaksuga). Töid tehti Pirita linnaosa valitsuse tellimusel. 

Uudise rubriigid: